46. Prati me

Bože, prati me
Do mog zemaljskog doma.
Daću Ti
Moje dugo čuvano neznanje
Da jedeš.

„Čoveče, prati Me
Do Mog Nebeskog Doma.
Daću ti
Moj sve - obesmrćujući Nektar
Da piješ.“
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974