37. Moj Bog

Moj Bog je Bog iskušenja
U svetu noći moje želje.

Moj Bog je Bog prosvetljenja
U svetu svetlosti moje težnje.

Moj Bog je Bog ispunjenja
U svetu visine mog ostvarenja.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974