35. Njihovo delanje

Večno delanje Boga:
Davati i davati.

Prirodno delanje čoveka:
Uzimati i uzimati.

Nebesko božansko delanje:
Davati i uzimati.

Zemaljsko nebožansko delanje:
Uzimati i zaboraviti da se daje.

Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974