32. Plamenovi

Šta je važno
U Beskonačnosti?
Smešeći plamenovi.

Šta je važno
U Večnosti?
Uspinjući plamenovi.

Šta je važno
U Besmrtnosti?
Blešteći plamenovi.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974