285. Ko će čitati moje knjige?

Ko će čitati moje knjige?
Bog?
Bog nema vremena.

Ko će čitati moje knjige?
Čovek?
Čovek nema vremena.

Ko će čitati moje knjige?
Ah, vidim da smrt brzo dolazi.
Smrti, ti si mi jedini oslonac,
Ti si moj jedini obožavalac.
Ja ću te, neizostavno, prosvetliti.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974