278. Ko može da odvoji Boga od mene?

Da vidim
Ko može da odvoji Božija Stopala
Od moje glave.
Vidiš? Rekao sam ti,
Niko ne može.

Da vidim
Ko može da odvoji
Život Božije Duše
Od moje uloge - ljubavi.
Vidiš? Rekao sam ti,
Niko ne može.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974