275. Ko je On?

Mir, gde je?
Ah, u životu moga srca je.

Blaženstvo, gde je?
Ah, u cilju moje duše je.

Bog, ko je On?
Ah, On je moj zaboravljeni,
Stari dobri Prijatelj.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974