272. Moja moć

Moja moć mišljenja
Ograničena je;
Stoga
Sam spasen.

Moć moje sumnje
Neograničena je;
Stoga
Sam zatočen.

Moja moć voljenja
Još uvek je neispoljena;
Stoga
Sam još uvek osujećen.

Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974