261. Blizanci

Samilost i Brižnost
Su blizanci,
Kao Bog i Život.

Očajanje i uništenje
Su blizanci,
Kao Satana i Smrt.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974