259. Dobiće ono što zaslužuju

Moje srce zaslužuje
Učitelja ispunjenog ljubavlju,
I dobiće ga.
Ali kada?
Kad moje srce postane ljubav.

Moj um zaslužuje
Strogog učitelja,
I dobiće ga.
Ali kada?
Kad moj um bude želeo da uči lekcije o Bogu.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974