245. Samo ti

O kosmički bogovi,
Dragi ste mi.
To je sve.

O Svevišnji Bože,
Tebe volim.
Ti si mi potreban.
Služiću Tebi,
Samo Tebi.
Ispuniću Tebe,
Samo Tebe.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974