237. Oni imaju priliku

Učenik koji ima Učitelja
Ima priliku.

Učitelj koji ima učenika
Ima priliku.

Bog je Ponos
Njihove obostrane svetlosti predanosti.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974