224. Prošlost se vraća

Glas prošlosti
Vraća se danas
Da me nadahne.

Izbor prošlosti
Vraća se danas
Da me usmerava.

Pouzdanje prošlosti
Vraća se danas
Da me učini besmrtnim.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974