217. Pokušaj, ti možeš

Sam ćeš izaći
Iz zemaljskog preplavljujućeg haosa.
Pokušaj, ti možeš;
Pokušaj, ti ćeš.
Nije li Bog tvoj večni Prijatelj?

Sam ćeš se uzdići
Iznad bolova pokopane prošlosti.
Pokušaj, ti možeš;
Pokušaj, ti ćeš.
Nije li Bog tvoj Prijatelj-Samilost?
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974