2. Ko sam ja?

Ko sam bio ja?
Ranije,
Čovek - rob.

Ko sam ja?
Sada,
Zaljubljenik u slobodu.

Ko ću biti ?
Neizostavno,
Drugi Bog - Savršenstvo.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974