197. Zašto si se venčao sa brigom?

Zašto si se
Venčao sa brigom?
Onaj ko se izdiže iznad
Tvog životnog plana
Sigurno će te zaštititi.
Zar ne znaš da
Je to jedini posao tvog Boga?
Ne brini.
Pusti da vidim šta još
Mogu da učinim za tebe.
Ah, imam sjajnu ideju.
U ime Boga
Oslobodiću te,
Ako to od mene želiš,
I
Ako je to Božija Volja.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974