195. Pitanje života i odgovor

Ne izbegavaj
Pitanje života:
„Ko si ti?“
Ako ga izbegavaš,
Bićeš nesrećan.

Ne beži od
Odgovora života:
„Ti si nesigurnost nesvesnosti
Utelovljene.“
Ako bežiš,
Sigurno ćeš biti nesrećan.

Ko izbegava?
Današnji slabić.
Ko beži?
Krivac
Rođen u glini zemaljskog neznanja.

Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974