18. Postiđen i ponosan

Postiđen sam
Zbog slavljenja slobode moje vitalne energije.

Ponosan sam
Na igru slobode moje duše.

Bog je postiđen
Zbog neznalačkih zahteva moga tela.

Bog je ponosan
Zbog plamena predanosti moga srca.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974