121. Gde sam rođen i šta radim

Tvoj um želi da zna
Gde sam rođen
I šta radim.
Pa, rođen sam u nedrima noći,
I spavam i spavam,
Spuštam se i spuštam.

Tvoje srce želi da zna
Gde sam rođen
I šta radim.
Pa, rođen sam u srcu Svetlosti,
I čeznem i čeznem,
Uzdižem se i uzdižem.

Tvoja duša želi da zna
Gde sam rođen
I šta radim.
Pa, rođen sam u krilu Blaženstva,
I smešim se i smešim,
Transcendiram i transcendiram.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974