117. Činiću to

Od sada nadalje
Činiću to,
Činiću to.
Zaboraviću
Sitne ludosti mog života,
I uzdići ću se, uzdići.

Od sada nadalje
Činiću to,
Činiću to.
Praštaću
Velike ludosti mog života,
I transcendiraću i transcendiraću.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974