114. Barem ne meni

Ništavnost stvari
Kome je potrebna?
Barem ne meni.

Praznina života
Kome je potrebna?
Barem ne meni.

Ljubaznost lažnog Učitelja
Kome je potrebna?
Barem ne meni.

Poistovećenje sa smrću
Kome je potrebno?
Barem ne meni.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974