105. Nebeska truba

Kad sam bio truba
Slobodarskog neba,
Ponos Neba
Obavio je moj Cilj-Izvor.

Sada sam flauta
Ropstva Zemlje,
I ponos Zemlje
Obavija stazu moje duše.
Sri Chinmoy, Cilj je postignut, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974