Pitanje: Kako mogu da negujem zrelu lepotu o kojoj govoriš, a da ne izgubim nedužnu dečiju lepotu?

Šri Činmoj: Kada si sa starijom duhovnom braćom, treba da osetiš da imaš samo jednu godinu. Pokaži im sve svoje nedužne osobine. Oni će biti zadovoljni tvojom nedužnom jednostavnošću, a ne tvojom lukavošću ili time koliko znaš. A kada si u pred sebi ravnima ili sa mlađom braćom, tada nećeš biti strog niti komplikovan. Održaćeš tu dečiju osobinu, ali istovremeno treba da im pokažeš da imaš nešto mudrosti, nešto svetlosti. Baš kao što tebe inspiriše mudrost tvojih nadređenih, neko drugi će biti inspirisan tvojom mudrošću i visinom.

Kada si sa mlađom braćom, oseti da su oni došli do tvoje visine iskrenosti i svetlosti. A kada si sa starijom braćom i sestrama, pokušaj da se popneš merdevinama do njihove visine. Kada si sa mlađima, treba da održiš božansko dostojanstvo, ali ne i ponos. Kada si sastarijima, treba da imaš osećaj da se penješ do njih. Na taj način nećeš izgubiti dečiju jednostavnost.

Kada se šalim sa vama, postajem mnogo mlađi od vas. A kada sam ozbiljan, tada mi teško možete prići. A kada meditiram, onda sam neko drugi. Tada delujem kao vaš istinski duhovni otac – veoma čvrst i strog – jer moram da vas inspirišem da se popnete lestvicama. A sledećeg trenutka , kada se šalim sa vama, delujem kao neko ko je mnogo mlađi od vas. Ako možeš tako da postupaš, onda možeš da budeš i duhovno zreo i poput deteta.