Pitanje: Koji je najbolji način da se poštuje lepota prirode?

Šri Činmoj: Najbolji način da se poštuje lepota prirode jeste da se sedne i meditira sa prirodom. Ako drvo shvatite kao prirodu, tada sednite u podnožje drveta i meditirajte. Ako je Sunce odraz prirode, onda gledajte u Sunce i meditirajte. Ako osećate okean ili more kao prirodu, sednite pored vode i meditirajte. Dok gledate u drvo, Sunce ili okean, pokušajte da osetite jedinstvo sa njima. Možete pokušati da postanete jedno sa bilo čim što smatrate prirodom ili lepotom prirode.

A sa druge strane, ako od prirode želite nešto određeno, morate da odete po to. Ako želite da imate prostranstvo, izađite iz kuće i pogledajte u nebo i ući ćete u prostranstvo. Ako želite da imate veoma prostranu, čistu svest, onda stanite kraj reke i meditirajte na reku. A ako želite visinu u svom životu, pođite u planine i meditirajte tamo. Šta god da želite, morate odete do toga da ga prizovete. Treba da prizovete duh prirode, ili da postanete jedno sa dušom prirode. To je najbolje poistovećenje.