Pitanje: Guru, da li svet sada ima više ili manje lepote nego pre sto godina?

Šri Činmoj: Sadašnji svet ima više lepote od sveta koji je postojao pre sto godina. Pojedinac, država, narod ili svet sastavljeni su od mnogo delova. Mi moramo sve da ih odvojimo. Na fizičkom planu treba da vidimo koliko se božanskih stvari nedavno desilo i onda da ih uporedimo sa postignućima od pre sto godina. Moramo da vidimo fizičke stvari koje su otkrivene i da vidimo da li su upotrebljene u dobru ili lošu svrhu. Mi stvaramo i stvaramo i svaka tvorevina je lepota. Ali, treba da znamo da li je ova moć stvaranja postala jedan oblik uništenja ili ne. Moramo da znamo da li su sve stvari koje su se dogodile tokom poslednjih sto godina božanske – odnosno da li su napredne i da li su korišćene u božansku svrhu. Svaka duša može da dâ odgovor.

Možete reći: „Oh, pre četiri hiljade godina svi smo bili duhovni ljudi.“ Mi bismo voleli da budemo u prošlosti. Naši roditelji i preci nikada nisu lagali, tako mi mislimo. Laž tada nije bila rođena. Pođite do bilo kog indijskog sela i ljudi će vam reći: „Mi smo pali, ali su naši roditelji bili sveci, a roditelji naših roditelja su bili bogovi.“ Ali, ako znate malo istoriju, videćete da su se i njihovi roditelji takođe svađali, borili, ubijali i Bog će znati šta sve ne.

Pogledajte sada na naša dostiguća. Astronauti su otišli na Mesec. Imamo atomsku bombu, hidrogensku bombu i razne vrste naučnih dostignuća. Naravno, ovim tvorevinama mi unuštavamo svet. Dostignuća smo dobili, napredovali smo, ali sam Bog zna kako koristimo ove stvari, ili kako ćemo ih koristiti u buduće. I još uvek smo u procesu evolucije. Postepeno prelazimo iz životinjskog u božanski život. Ne možemo kategorično da kažemo kada je svest na Zemlji bila božanskija. Istoričari će se po tom pitanju dosta razlikovati. Ali, jednu stvar možemo da kažemo, a to je da je generalni trend, uz pomoć evolucije, napredak.

Imamo ogromnu moć na raspolaganju, mada ona, ako je ne koristimo na ispravan način, može da stvori ogromne probleme. Ali, skoro svako zemaljsko postignuće se može koristiti na dva načina. Radio je relativno moderno dostignuće. Pre dvesta godina nije postojao radio. Sada on čini divne stvari šireći znanja. Ali ako koristite radio da bi slušali nebožansku muziku, kako će to pomoći vašoj duši? Avion je pokorio daljinu i učinio svet veoma malim. A opet, avion može da uradi nešto veoma štetno. Može da prenese bombe sa jednog mesta na drugo.

Bilo je vreme kada se pitanje destruktivne ili konstruktivne svrhe nije postavljalo, jer tada nije bilo postignuća. Ali, evolucija je došla do tačke da kada nešto postignemo to postaje opšte vlasništvo. Mi ne pokušavamo da zadržimo za sebe naša postignuća. Ako nešto dobijemo, to i delimo. Ovo postignuće je vrsta istinske lepote. Sada je najvažnije to da moramo da naučimo kako da koristimo sva naša postignuća u konstruktivne svrhe.