Da li Lepota dolazi od Svetlosti ili Mira?

Šri Činmoj: Lepota dolazi i od Svetlosti i od Mira. Kada dolazi od Svetlosti, ona tragaoca nosi visoko, više, najviše do transcendetalnog nivoa Svesti. Kada dolazi od Mira, ona se širi i širi i ulazi u univerzalnu Svest. Kada Lepota dolazi od Svetlosti, ide naviše, a kada dolazi od Mira, ona se širi spolja.