Pitanje: Kada meditiram i umoran sam, muka mi je i ljut sam. To iskustvo mi je sasvim novo. Šta pogrešno radim?

Šri Činmoj: Kad si umoran, molim te pokušaj da prizoveš mir odozgo ili uroni duboko u sebe da bi povratio mir u svom spoljašnjem životu. Mir je svetlost u nama koja nas hrani. Kad si umoran, nemoj da se viđaš sa učenicima čak i ako ima važnih stvari da se urade. Jednostavno sačekaj i pokušaj da obnoviš svoj sistem. Uđi u tvoju sobu i meditiraj. Prvo napuni svoju unutrašnju posudu a zatim idi da se družiš sa ostalima. Ako si umoran i iscrpljen i družiš se sa učenicima, nećeš moći ništa da dodaš njihovoj težnji niti na bilo koji način da im pomogneš. Moraš ponovo da se ispuniš energijom i da uneseš svetlost kako bi mogao da prosvetliš druge učenike. To je tvoj posao, pošto si lider tvog Centra.

Kad razgovaraš sa nekim kada si umoran i isrpljen, osećaš da nemaš ništa da daš. Zato je tvoja iskrenost u tom trenutku nezadovoljavajuća i na spoljašnjem planu kreira ljutnju ili osujećenje. Jedan deo tebe ispuni se gađenjem ili si obeshrabren.

Ti si lider tvog Centra. Svaki lider je moj predstavnik. Od lidera članovi uvek očekuju inspiraciju, samilost i sve ostale božanske osobine. Ako lider ne poseduje ove osobine, onda je njegova sopstvena iskrenost osujećena. Zbog toga postaneš razdražljiv.