Pitanje: Osećam strah kad moram da meditiram ili nastupam pred drugim ljudima.

Šri Činmoj: Pretpostavimo da si pred grupom od dvesta ljudi. Nemoj da gledaš na njih kao na dvesta ljudi; gledaj na njih kao da je jedna osoba. Oseti da gledaš jedno lice. Bez obzira koliko ljudi se tu nalazi, smatraj da su oni jedna osoba. Kad je samo jedna osoba ispred tebe, nećeš se uplašiti. Ali ako vidiš dve stotine različitih lica, onda se na smrt preplašiš. Dakle, uvek ih posmatraj kao jednu osobu.

Zatim, pokušaj da osetiš da upravo gledaš u ogledalo i vidiš sebe. Oseti da je ova osoba koju vidiš nerazdvojiva od tvog sopstvenog postojanja. Nikada se nećeš plašiti sebe. Kad ljudi moraju da nastupaju, oni vežbaju kod kuće pred ogledalom. Dakle, možeš da osećaš da je ta jedna osoba tvoja sopstvena slika i prilika, tvoje vlastito postojanje. Tada neće biti problema.