Pitanje: Zašto nas nečiste sile ne napuste?

Šri Činmoj: : One ne odlaze zato što ih vital neguje. To je ovako. Imaš pet dolara. Jedan deo tvoga bića je spreman da ih pokloni meni zbog toga što znaš da ću ti dati osmeh, ili ću reći drugima. Ali drugi deo će odmah reći, „Ne, ako ih dam njemu, onda je otišlo; neću moći da ih upotrebim.“ Ako imaš bilo koju vrstu materijalnog bogatstva i ako ga čuvaš ili ceniš, onda će ti biti teško da ga ponudiš. Fizičko, vital i um će nastojati da ga zadrže za njihovu sopstvenu upotrebu, dok će duša i srce želeti da ga upotrebe u božansku svrhu.

U tom slučaju, tvoje takozvano bogatstvo je tvoja nečistota. Možeš da misliš da si spreman i voljan da se rastaneš od svoje nečistote, ali ja želim da kažem da nisi. Tvoje srce je spremno da daje, tvoja duša je spremna da daje, ali ne fizičko, ne vital, ne um. Tvoje blaženstvo, tvoja težnja, žele da daju, ali tvoja želja želi da poseduje. Apsolutno ništa ne može da se učini u ovom slučaju. Možeš da kažeš da želiš da daš sve svoje nebožanske stvari Bogu, ali ti ne daješ zato što deo tebe želi da ih zadrži. Zbog toga nečiste sile ne odlaze.