Pitanje: Kako mogu da pobedim strah u umu i u srcu?

Šri Činmoj: Hajde da započnemo sa mentalnim strahom. Ti imaš strah u umu upravo zato što svesno ne želiš da proširiš svoj um. Ovo širenje uma ne označava širenje intelektualne sposobnosti. Ne. Ovo širenje uma označava otklanjanje napetosti. Našalost, imaš ogromnu napetost u svom umu i u vitalnom životu. Ali ako možeš da širiš um poput širokog neba, onda automatski tvoja napetost će biti otklonjena. Strah je prisutan na nekom mestu samo kada nema širenja. Sama funkcija straha je da živi u sićušnoj rupi. On ne može da ostane tamo gde postoji kretanje – spoljašnje kretanje ili unutrašnje kretanje. Možeš otkloniti sav svoj mentalni strah kroz mentalno kretanje i mentalno širenje. Dakle kada sedneš da meditiraš, molim te oseti neophodnost širenja uma.

Strah u srcu možeš da prevaziđeš ako možeš da osetiš da si Božije dete i da sve vreme sediš u Njegovom Krilu. Dete nema strah zato što svesno ili nesvesno stalno iznosi svoju dušu na površinu. Takođe oseća da stalno ima nekoga da ga štiti – majka ga štiti i otac ga štiti. Ali kada dete odraste, oseća da nema nikoga ko misli na njega, nikoga ko brine o njemu i stara se o njemu. Tokom mladosti misli da ga svi napuštaju. Nema majke, nema oca, nema prijatelja. On mora sve sam da uradi za sebe. Ali kada je bio dete, beba, iznutra i spolja je osećao da postoji neko ko misli na njega i štiti ga. Neprekidno je osećao dodatnu snagu iza sebe.

Da bi se oslobodio straha u srcu, svakog dana kad meditiraš, pokušaj da osetiš da si unutar Srca Boga, tvog Unutrašnjeg Pilota. Nemoj da misliš da imaš osamnaest ili devetnaest ili dvadeset godina. Ne. Misli da imaš samo jedan mesec i da si unutar samog Srca Svevišnjeg, ili u samom Krilu Svevišnjeg. Sad, nisi video Svevišnjeg, stoga pokušaj da zamisliš najlepše ljudsko biće, koje je apsolutno zlatno. Zamisli da je On upravo ispred tebe i da si ti unutar Njegovog Srca ili u Njegovom Krilu ili kraj Njegovih Stopala. Današnja mašta je sutrašnja težnja, a sutrašnja težnja je ostvarenje prekosutra.

Ljudi koji nemaju sposobnost da zamišljaju ne mogu otići veoma daleko. Imaginacija nije lažan način gledanja na istinu. Imaginacija je ispravan način da se vidi istina. Mi osećamo da pesnik jedino živi u svetu imaginacije; ali pesnik je zapravo onaj ko ulazi u svet stvarnosti svojom unutrašnjom vizijom. U Indiji pesnike su zvali prorocima. Ali danas, na Zapadu i u Indiji, oni koji su obdareni imaginacijom postali su predmet podsmeha. Ali ovo je žalosna greška.

Da se vratim na tvoje pitanje, molim te pokušaj da zamisliš tvog Unutrašnjeg Pilota, Svevišnjeg, oko sebe i unutar tebe. Onda oseti svoju sopstvenu sigurnost, sopstvenu zaštitu, unutar Njega. Ako možeš da to uradiš, onda ne može da postoji strah. Strah dolazi zbog toga što osećaš da si ti odgovoran. Ali moraš da osećaš da ti pripadaš Nekom drugom i da je ta Osoba odgovorna za tebe. Dete oseća da je majka odgovorna. Pošto si dete Svevišnjeg, moraš da osećaš da je On odgovoran za tebe.