Pitanje: Šta je ponos?

Šri Činmoj: Postoje dve vrste ponosa: jedan je ljudski ponos, a drugi je božanski ponos. Ljudski ponos uživa u osećanju podeljenosti. Ne može da bude sa ostatkom sveta. Ispod časti mu je da postane jedno sa svetom, ili da bude u istom položaju sa ostatkom sveta. Uvek dobija zadovoljstvo stojeći barem jedan pedalj više, da može da vlada drugima.

Ali božanski ponos oseća, „Ja sam od Boga, ja sam za Boga. Kako onda mogu da se družim sa neznanjem, kako mogu da se valjam u zadovoljstvima neznanja? Moram da postanem jedno sa mojim Izvorom, moram da postanem savršen kao moj Izvor. Onako kako je moj Gospod Svevišnji savršen i duhovan, i ja takođe moram da postanem savršen.“ Moramo da pružimo otpor udarcima neznanja kada su pretnja za naš napredak. Moramo da kažemo neznanju da ne možemo da se družimo sa njim, zato što je naš Izvor Svetlost i Blaženstvo. Kad imamo ovu vrstu jedinstva s našim Izvorom, onda možemo da uživamo u božanskom ponosu na božanski način.