Spoznaj Sebe3

Atmanam viddhi — Spoznajte sebe. Svaki pojedinac mora sebe da spozna. Mora sebe da spozna kao beskrajnu, večnu i besmrtnu Svest. Pojam Beskrajnog, Večnog i Besmrtnog potpuno nam je stran. Zašto? Razlog je sasvim jednostavan. Radije živimo u telu, nego u duši. Telo nam je sve. Nema ničeg i ničeg ne može ni biti osim tela. Postojanje duše smatramo pukom izmišljotinom. Ali, uveravam vas da duša nije izmišljena. U isto vreme, ona je život i otkrovenje Kosmičke Stvarnosti. Većina nas živi u telu, u zemaljski ograničenoj fizičkoj svesti. Mrak je naš učitelj, neznanje je naš staratelj. Ako li ikada budemo živeli u duši, uvidećemo da je naš učitelj vizija, a naš staratelj prosvetljenje.

„Život je napor.“ Tako kaže telo. „Život je blagoslov.“ Tako kaže duša. Ljudsko u čoveku ne bi htelo da prevaziđe moral, društvo i ljudskost. Božansko u čoveku silazi iz božanskog u ljudsko, iz jednote u mnoštvo.

Atmanam viddhi. Spoznajte sebe. Proroci iz Upanišada ne samo da su otkrili ovu transcendentalnu poruku, već su je i ponudili čovečanstvu koje pati, vapi i upinje se. Da bi spoznao sebe, čovek prvo treba sebe da otkrije. Šta je samootrkovenje? Samootkrovenje je Bogoostvarenje.

Bez joge nema samootkrovenja. Joga nije religija. Joga je univerzalna Istina. To je tradicionalna istina Indije. To je najvažnije iskustvo života. Istinska joga i život idu uporedo. Ne mogu se razdvajiti. Ako pokušate da ih razdvojite, doživećete neuspeh. Joga i život su jednako nerazdvojni kao i Tvorac i tvorevina.

Da li je Joga sinonim za strogi asketizam? Pouzdano nije. Da li je Joga sinonim za samodisciplinu? Odlučno jeste. Da li Joga zahteva da se odreknemo sveta i izgladnimo čula? Ne, nikada. Da li Joga traži prihvatanje sveta i ovladavanje čulima? Da, ogromno da. Da li je Joga za svakoga? I jeste i nije. Jeste, jer svaka ljudska duša potiče od Boga i iznutra teži da Mu se vrati. Nije, jer na trenutnom stepenu razvoja neki ljudi osećaju da mogu da žive i bez Boga.

Da li učenost i rasuđivanje mogu čoveku da pruže samoostvarenje? Ne. Puko knjiško znanje završava se u samoobmani. Zašto? Jer čovek od znanja oseti da je dostigao beskrajnu mudrost. On, na žalost, ne sazna da prava, neograničena mudrost dolazi samo od Boga, iz ostvarenja Boga. Puko mentalno rasuđivanje na kraju se završi u frustraciji.

Da li posvećenost i težnja mogu da pruže čoveku samoostvarenje? Da. Čovekova posvećenost je cvet njegovog srca ponuđen pred Stopalima Boga. Čovekova težnja je rod njegove duše položen u Krilo Boga.

Čoveku je za samoostvarenje potrebna sloboda. Bog mu daje slobodu. Šta je sloboda? Sloboda je Božija moć žrtvovanja i čovekova moć čudesa. Šri Ramakrišna, veliki duhovni Učitelj Indije, jednom je primetio: „Nesrećnik koji stalno govori 'Ja sam okovan, ja sam okovan', samo uspeva da bude okovan. Ko danonoćno ponavlja 'Ja sam grešnik, ja sam grešnik', uistinu i postaje grešnik. Čovek mora imati takvu vatrenu veru u Boga da bi izjavio: 'Ponavljao sam Božije ime. Prema tome, kako greh da se i dalje zadrži kod mene? Kako sam ja uopšte više grešnik?“

Moramo da negujemo pozitivne misli, pozitivne ideje i pozitivne ideale. Jedino tako naš Cilj neće ostati daleki vapaj. Svaki čovek treba da oseti: „Ja sam kraj Božijih Stopala, Stopala lično mog Učitelja. U Božijim sam Rukama, Rukama lično mog Stvoritelja. U Božijem sam Srcu, Srcu mog jedinog Voljenog.“

„Traži i daće ti se; tragaj i naći ćeš; pokucaj i otvoriće ti se.“ Tražio sam. Moj Gospod mi je podario Svoju beskrajnu Samilost. Tragao sam. Moj Gospod mi je podario Svoju beskrajnu Ljubav. Pokucao sam. Na moje krajnje iznenađenje, vrata iznutra nisu bila zaključana. Moj dragi Gospod željno je iščekivao moj dolazak. Gle, stigao sam!


EL 3. University of Puerto Rico, Rio Piedras, Puerto Rico, 26 August 1968.