7.

Čak i neočekivan susret sa duhovnim Učiteljem može potpuno da preobrazi život tragaoca.