5.

Prepreke se pojavljuju u nama i izvan nas. Ipak, kao zmaj nepogrešivo ću prkositi vetru.