35.

Zemaljski bogat čovek ima mnogo stvari od kojih živi, ali on praktično nema ništa zbog čega bi živeo. Nebeski bogata duša živi samo od jedne stvari – Božije Samilosti – i živi samo za jednu stvar – Božije Zadovoljstvo.