27.

Ako misliš da je moje srećno lice maska koja pokriva moju istinsku nesreću, onda si možda u pravu. Ako misliš da je srećno Lice našeg Voljenog Gospoda Svevišnjeg maska koja pokriva Njegovu istinsku nesreću, tad u potpunosti grešiš. Ali ukoliko želiš da vidiš Njegovo srećno Lice, onda najpre moraš postati srećno srce. Ne postoji drugi način.