25.

Oklevanje se mora predati potrebi. Potreba se mora predati Božanskoj vladavini.