10.

O moj vitalu-nečistoto i ume-neiskrenosti, ako se usudite da mi oduzmete život zadovoljstva, pre nego odmah će vas uhvatiti moja duša-čistota i srce-iskrenost. Moja duša i srce žarko žele da ti pomognu. Samo im pruži priliku. Oni će te preobraziti ne samo potpuno već i bezuslovno.