Pitanje: Da li postoji neka razlika između _nirvane_ i _nirvikalpa_ samadija?

Šri Činmoj: Uzmimo nirvanu i nirvikalpa samadi kao dve najviše palate. Ostale palate nisu ništa u poređenju sa te dve palate. Ako se popnete na palatu nirvane, nema načina da siđete dole, ili ne osećate da je potrebno da silazite dole da biste to što ste dobili ponudite svetu. Ne postoji veza sa zemaljskom svešću. U nirvani primećujete prestanak zemaljskih bolova i kraj kosmičke igre. Nirvana je preplavljena beskrajnim Mirom i Blaženstvom. Iz perspektive Apsolutne Istine, nirvana je cilj nad ciljevima za tragaoce koji više ne žele da učestvuju u Božijoj ispoljenoj tvorevini. Naravno, ako Svevišnji Pilot želi da neki pojedini tragalac za apsolutnom istinom prevaziđe nirvanu i uđe u svet, radi preobražaja Zemlje i usavršavanja Zemlje na božanski način, On ga šalje dole. On oseća da je baš taj Njegov instrument vrhunski neophodan za preobražaj nerođene transcendentalne Vizije Svevišnjeg u Njegovu besmrtnu univerzalnu Stvarnost. Kada se popnete u palatu nirvikalpa samadija, postoji put da siđete dole ako to hoćete. Ali, ako ostanete tamo dugo vremena, onda potpuno zaboravite da postoji put kojim se silazi dole. Nirvikalpa samadi nas ispunjava bujicom prosvetljenja i navodi da osetimo da ima viših svetova daleko iznad ovog našeg sveta. I još, taj samadi se sam otkriva tragaocu kao spona koja povezuje ovaj svet sa drugim visokim, višim, najvišim svetovima i daje mu put kojim će da ide dalje i uđe u večito prevazilazeće Onostrano.

From:Sri Chinmoy,Vrhunci Božanskog života: Samadi i Sidi, Agni Press, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/sgl