Pitanje: Koliko dugo ostvarena duša može da ostane u _savikalpa_ samadiju?

Šri Činmoj: Čovek ne mora da bude ostvarena duša da bi ušao u savikalpa samadi. Neki veliki aspirant, koji je meditirao mnogo godina, može da ima savikalpa samadi. Savikalpa samadi može da potraje nekoliko sati. Kad je Šri Ramakrišna dodirivao tragaoce i davao im neku vrstu transa i samadija, to je bilo na nekoliko sati. U savikalpa samadiju se ne ostaje duže od dan ili dva, zato što to nije neophodno i nije preporučljivo. Jedino nirvikalpa samadi traje sedam, osam, devet, deset dana, zato što je nirvikalpa samadi važniji što se tiče našeg unutrašnjeg života. Duhovno ostvarena osoba nema ograničenja u pogledu savikalpa samadija. On dolazi i odlazi po njenoj volji. U svakom momentu ona može da uđe u njega i ostane nekoliko sati ili dana. Aspirantu to svakako neće biti lako, ali jednom jogiju nije previše teško. Ako je neko ostvarena duša, ako je pravi jogi ili duhovni učitelj ili avatar, za njega je savikalpa samadi dečija igra. U njegovom slučaju je to veoma jednostavno, ali za običnog aspiranta je svakako teško.

From:Sri Chinmoy,Vrhunci Božanskog života: Samadi i Sidi, Agni Press, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/sgl