Pitanje: Da li biste, molim vas, objasnili sedam viših svetova?

Šri Činmoj: Duboko u nama postoji sedam nižih svetova i sedam viših svetova. Mi nastojimo da preobrazimo te niže svetove u svetove svetlosti, svetove savršenstva, dok istovremeno nastojimo da iznesemo više svetove u spoljašnje ispoljavanje. Mi već vidimo da neki od viših svetova deluju u našem fiziškom svetu, na zemlji. Najpre dolazi fizičko, potom vital, potom nivo intuicije ili intuitivni um, potom nad-um i super-um. Nakon super-uma dolazi Postojanje-Svest-Blaženstvo - Sat-Chit-Ananda.

Ako znate kako da ih posmatrate, videćete da neki od tih viših svetova već deluju u vama. Tokom meditacije možete jasno da vidite da svet u koji ulazite nije fizički. To je nešto drugo: viši um, ili nad-um, ili intuicija ili neki drugi suptilni svet. Ali, jedino su duhovni Učitelji i veliki aspiranti svesni činjenice da se ti svetovi ispoljavaju u njihovim uobičajenim aktivnostima, u samom našem spoljašnjem svetu. Obična osoba, čak i kad se bleskovi intuicije pojave u njenom umu, neće biti u stanju da shvati da oni dolaze iz sveta intuicije. Međutim, svaki čovek, bilo danas bilo sutra, neizostavno treba da postane svestan tih svetova. I ne samo to, on treba i da ispolji istinu, svetlost, lepotu i bogatstvo svih tih viših svetova u ovom svetu.

Ti si moj učenik, i mogu ti reći da čak i sada ponekad dobijaš istinsku, svesnu, uzvišeniju svetlost od intuitivnog uma. Znam da je ono što pišeš, tvoje pesme dolaze iz sasvim drugog sveta. Iz drugog sveta dobijaš istine i ideje koje izražavaš. Vidim da uživaš u pisanju u potpunosti iz intuitivnog sveta, višeg uma. Dakle, u svetu manifestacije, fizičkom svetu, ti izražavaš ideje, svetlost, istinu drugog sveta. U isto vreme, ako želiš da uđeš u taj svet bez ispoljavanja, samo da bi shvatio ili video viziju istine tog određenog sveta, možeš. Ali za ispoljavanje moraš tu viziju da doneš ovde na Zemlju.

From:Sri Chinmoy,Vrhunci Božanskog života: Samadi i Sidi, Agni Press, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/sgl