Pitanje: Pitanje: Kakav je odnos između spoznaje i zakona karme?

Šri Činmoj: Kad neko ostvari Boga, on ima sopsobnost da se izdigne iznad sopstvene sudbine ili karme. Ali, ako Bog želi da on prihvati svoju karmu i prođe kroz bol i patnju, on će to učiniti i ponuditi to Bogu kao jedno iskustvo. Tada on oseća da Bog proživljava ta iskustva pomoću njega. Nakon ostvarenja, čovek može da poništi zakon karme. A opet, ako on hoće da prihvati kaznu ili odmazdu nečije tuđe karme, može i to da uradi. Ako je to Božija volja, ostvarena osoba može da poništi svoju karmu, ili karmu drugih ili može da svesno, namerno i sa osmehom prihvati i sopstvenu karmu i karmu drugih.

From:Sri Chinmoy,Vrhunci Božanskog života: Samadi i Sidi, Agni Press, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/sgl