38.

```

Moj Gospod Svevišnji

Me je više puta upozoravao

Da će moje meditacije

Biti potpuni neuspeh

Ako sam izuzetno strog

Prema tuđim nesavršenostima

A izuzetno pospustljiv

Prema sopstvenim nesavršenostima. ```

From:Sri Chinmoy,Moj život molitve. Moje srce meditacije, Agni Press, 1999
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/plm