24.

```

Moja meditacija je

Uspon ekspedicije

Mog vitala

Do vrha Everesta. ```

From:Sri Chinmoy,Moj život molitve. Moje srce meditacije, Agni Press, 1999
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/plm