15.

```

Molim se

Da svakog dana mogu

Da uzmem trideset i jedan minut odmora

Od fabrike mog uma

Da bih se igrao

Sa mojim

Voljenim Svevišnjim.

```

From:Sri Chinmoy,Moj život molitve. Moje srce meditacije, Agni Press, 1999
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/plm