11.

```

Molim se

Da ne potcenjujem

Božju Ljubav prema meni.

```

From:Sri Chinmoy,Moj život molitve. Moje srce meditacije, Agni Press, 1999
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/plm