Deo II — Pitanja i odgovori

Pitanje: Šta je cilj meditacije?

Šri Činmoj: Konačni cilj meditacije je da uspostavimo naše svesno jedinstvo sa Bogom. Mi smo svi Božija deca, ali upravo sada nemamo svesno jedinstvo sa Bogom. Čak ateista, koji negira postojanje Boga, može da koristi reč ’Bog’. Njegova usta mogu da je izgovaraju, ali on neće osećati Božije osobine. On neće osećati ništa prema Bogu. A opet, neko može da veruje u Boga, ali njegovo verovanje nije stvarnost u njegovom životu. On samo veruje Bog postoji zato što svetac ili jogi ili duhovni Učitelj je rekao da postoji Bog. Ali ako praktikujemo meditaciju, dolazi dan kada uspostavljamo naše svesno jedinstvo sa Bogom. Tada, Bog nam daje Svoj beskrajni Mir, beskrajnu Svetlost i beskrajno Blaženstvo, i mi rastemo u ovaj beskrajni Mir, Svetlost i Blaženstvo.

U Upanišadama piše da kad je neko svesno jedno sa Bogom, on vidi da je iz Blaženstva došao u postojanje, u Blaženstvo raste, i na kraju svog putovanja će opet da se povuče u Blaženstvo:

```

Anandadd hy eva khalv

Imani bhutani jayante

Anandena jatani jivanti

Anandam prayantyabhisam visanti

``` Ananda znači Blaženstvo. Bog je Blaženstvo. Kada aspirant ostvari Boga, on ostvaruje Blaženstvo i ispija Blaženstvo. Kada postane savršen u svojoj meditaciji, ili kada je pred samim oslobođenjem, vidi da je konačni cilj meditacije ostvariti Svetlost i Blaženstvo unutar sebe u beskrajnoj meri.

From:Sri Chinmoy,Meditacija: Božija dužnost i čovekova lepota, Agni Press, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mgd