Pitanje: Izgleda da lepota i meditacija uvek idu zajedno. Da li bi mogao da kažeš par reči o lepoti i meditaciji?

Šri Činmoj: : Meditacija je otelotvorenje i ispoljavanje lepote. Pre nego što ostvariš lepotu, to je otelovljena lepota. Nakon što je ostvariš, to je ispoljena lepota.

From:Sri Chinmoy,Meditacija: Božija dužnost i čovekova lepota, Agni Press, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mgd