Pitanje: Da li je dinamička tišina stvarno božansko delovanje, odnosno, sprovođenje Volje Boga služeći čoveku?

Šri Činmoj: Da. Uloga dinamičke tišine je da ispuni Volju Boga u čovečanstvu. Ali šta je Božija Volja, saznajemo jedino iz unutrašnje tišine, statične tišine. Jednom kad spoznamo Volju Boga naša je božanska dužnost da se posvetimo služenju čovečanstvu. Neki ljudi samo žele da meditiraju. Oni ne žele da bilo šta daju svetu. Ovo je sebičnost. Opet, ima nekih koji žele da daju ali ne žele da meditiraju. Ovo je glupost. Ako ne meditiramo, ako ne posedujemo nešto, kako ćemo onda da dajemo? Ima mnogo ljudi na Zemlji koji su spremni da daju, ali šta oni imaju? Postoje neki ljudi koji su stekli nešto i ne žele to da daju. Oni se ponašaju kao tvrdice. Plaše se da onog trenutka kad pokušaju da daju svoje bogatstvo svetu koji je u neznanju, taj svet će ih pogrešno shvatiti ili će to zloupotrebiti. Ali mi moramo da igramo našu ulogu. Prvo moramo da postižemo, zatim moramo da ponudimo. Na ovaj način možemo da ugodimo Bogu i ispunimo čovečanstvo.

From:Sri Chinmoy,Meditacija: Božija dužnost i čovekova lepota, Agni Press, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mgd