28. Mart

Ima radosti u tome da se kaže istina.

Naš spoljašnji život to zna.

Ima radosti u u tome da se postane istina.

Naš unutrašnji život to otkriva.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs